Virenė – kas tai?

Simonas Daukantas savo chrestomatiniame veikale „Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“ rašo: Rūmė pas mažąsias duris vadinos virenė, arba kuknė. Kad virenėj, arba kuknėje, kakaliūse, arba pečiūse, ugnį pakuri, tada kaip įmanydamas saugokias nu jos. Kožnas gaspadorius, gulti eidamas, turi savo butoje apveizėti virenę, arba kuknę, trobas ir kamaras, ar visur žvakės užgesytos ir pirkšnys ugnavietoje apdengtos. O Motiejus Valančius rašo: Šv. Antonas meldė, kad jam leistų virenėj puodelius plauti, šaukštus, samčius ir kitus indus mazgoti.

XIX a. trobos su virene skersinis pjūvis, Plungės r. II Šaltinis: Dalė Puodžiukienė „Medinės ponų namų architektūros raida Lietuvoje XVI a. vid.-XIX a. vid“

Du žemaičiai savo raštuose mini virenes. Būtent Žemaitijos trobose jos plačiausiai ir buvo paplitusios. Tai iš nedegtų plytų sumūryti pusiau uždari kaminai – virenės, kurių sienos į viršų siaurėja, kol perauga į tradicinę kamino angą. Tai būta nemažų patalpų. Gaspadinės galėjo vaikščioti po kaminą su atviru ugniakuru ir ruošti maistą – katile ant trikojo buvo verdamas viralas, alus, rūkoma arba ant specialių šakių pamovus kepama mėsa, džiovinamos malkos.

J. Jurgučio gyvenamo namo virenės brėžinys © Lietuvos liaudies buities muziejus II Šaltinis: epaveldas.lt

Virenė – tai patalpa, kurioje tarsi plakė namų širdis, kur vanduo virsdavo gėrimu arba maistu, kur gimdavo įvairiausi kvapai, sklisdavo keisti garsai, kur vyko patys tikriausi burtai, stebuklai – suteikiantys jėgų ir gyvybės tų namų gyventojams.

Panemunės pilies virenė © Sraigūnas Lėtūnas

Virenių būta ir malūnuose, miestiečių namuose, pilyse, dvaruose, vienuolynuose.  Tikėtina, jog virenės į paprasto žemaičio būstą atkeliavo nusižiūrėjus į ponų namus. Smulkieji Žemaitijos bajorai statydami medinius dvarus vadovavosi Jokūbo Kazimiero Hauro (Haur, 1632-1709) knygos „Ekonomija žemėvaldos generalinė“ (1675 m. ir 1679 m. leidimai) patarimais, kur rekomenduojama virenės patalpą įrengti pastato centre. Tokio tipo pastatai buvo statomi per visą XVIII a.

J. K. Hauro rekomendacijos ponų namų statyboms knygoje „Ekonomija žemėvaldos generelinė” 1697 m. leidimas II Šaltinis: Dalė Puodžiukienė „Medinės ponų namų architektūros raida Lietuvoje XVI a. vid.-XIX a. vid“

Būta ir specializuotų virenių, kuriose veikė nedidelės druskos ar muilo viryklos, buvo gaminami vaistai. Iki šių dienų yra išlikusios senosios virenės Viekšnių senojoje vaistinėje, Kėdainių Arnetų namuose, buvusiuose Tytuvėnų bernardinų ir Vilniaus Šv. Arkangelo Mykolo bernardinių vienuolynuose, Panemunės pilyje ir Zyplių dvaro virtuvės pastate, Lyksūdės ar Mosėdžio malūnuose. Kai kur tos virenės praradusios savo tikrąją paskirtį, kai kur dar galima užuosti dūmo kvapus ir prisiliesti prie suodžių sluoksnio.

Zyplių dvaro ir Viekšnių vaistinės virenės © Sraigūnas Lėtūnas

Žemaitijoje, Vidurio, Šiaurės ir Šiaurės rytų Aukštaitijoje virenės statytos iki pat XX a. pradžios, tačiau nuo XX a. vidurio retai naudojamos. Keliaujant palei Nemunėlio upę, nuo Smaltiškių iki Aspariškių, dar galima pasigrožėti begriūnančiais keistais, akiai nematytais virenių statiniais, kurių čia suskaičiuojama net septyni.

Nemunėlio virenės
Nemunėlio upės virenės © Vilius Venckūnas II Šaltinis: nemunelis.lt

Šaltiniai:
1. Virenė
peržiūrėta 2021-11-18 per https://www.zodynas.lt
2. Virenė
peržiūrėta 2021-11-18 per https://www.vle.lt
3. Simonas Daukantas „Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“
peržiūrėta 2021-11-18 per http://antologija.lt
4. Dalė Puodžiukienė „Medinės ponų namų architektūros raida Lietuvoje XVI a. vid.-XIX a. vid“
peržiūrėta 2021-11-18 per https://vb.vdu.lt
5. „Tradicinė žemaičių architektūra. Pagalbinė priemonė projektuojant Žemaitijos nacionaliniame parke“ sudarytojai Giedrius Norvaiša ir Algimantas Mockus
peržiūrėta 2021-11-18 per http://zemaitijosnp.lt
6. Jurgis Bomblauskas, Ilona Burinskaitė, Gražina Žumbakienė „Žemaitijos tradicinė kaimo architektūra“
peržiūrėta 2021-11-18 per http://www.archimede.lt
7. Virenės
peržiūrėta 2021-11-18 per http://www.nemunelis.lt

© Sraigūnas Lėtūnas, 2021

error: Content is protected !!