Sūduvos Signatarų takai

Sūduvos signatarai

Sūduvos kraštas išaugino šešis signatarus: spaustuvininką Saliomoną Banaitį (1866 – 1933), gydytoją Joną Basanavičių (1851 – 1927), teisininkus Praną Dovydaitį (1886 – 1942), Petrą Klimą (1891- 1969), vyskupą Justiną Staugaitį (1866 – 1943) ir finansininką Joną Vailokaitį (1886 – 1944). Visų jų likimai be galo skirtingi. Vieni nugyveno kiek ramesnį gyvenimą, kitiems teko sunki lagerių tremtinių dalia.

Visi šeši gimė ir augo kaimuose, gausiose šeimose, išskyrus Joną Basanavičių, kuris buvo vienturtis. Šiuo metu vienintelė J. Basanavičiaus gimtinė yra atstatyta ir lankoma vieta. Kitų signatarų tėviškės yra pažymėtos atminimo ženklais, bet sunkiai privažiuojamos. Kai kurios jų pasiekiamos tik vasarą, sausuoju periodu.

Penki būsimi signatarai lankė bažnytkaimių ir miestelių pradžios mokyklas, vėliau mokėsi Marijampolės gimnazijoje. Tiesa, du –  Jonas Vailokaitis ir Pranas Dovydaitis – gimnazijos slenkstį perlipo tik baigiamųjų egzaminų metu, mat jiems ruošėsi savarankiškai namuose.

Trijų signatarų studijų keliai nuvingiavo į Maskvą, dviejų – Saliamono Banaičio ir Jono Vailokaičio – į Peterburgą, o Justino Staigaičio – į Seinus. Po studijų visi sugrįžo į Lietuvą ir aktyviai dalyvavo visuomeninėje, politinėje veikloje. Politikos srityje į aukščiausias viršukalnes įkopė Justinas Staugaitis, tapęs Seimo pirmininku, Petras Klimas – Užsienio reikalų ministerijos valdytoju ir Pranas Dovydaits – mėnesiui tapęs Ministru pirmininku.

Daugiausiai margojo pasaulio teko išvysti gydytojui Jonui Basanavičiui, kurio profesinė karjera prasidėjo toli už Lietuvos ribų, diplomatui Petrui Klimui ir vyskupui Justinui Staugaičiui, kurio parapijų bei diplomatiniai keliai vedė toli už Lietuvos ribų. Bene sėsliausiai gyveno Saliamonas Banaitis.

Jonas Basanavičius ir Saliamonas Banaitis nepatyrė Antrojo pasaulinio karo baisybių. Spaustuvininkas S. Banaitis yra palaidotas Kaune, Petrašiūnų kapinėse, o patriarchas J. Basanavičius – Vilniuje, Rasų kapinėse.

Pranas Dovydaitis, Justinas Staugaitis ir Jonas Vailokaitis mirė karo metais. Multimilijonierius J. Vailokaitis dar karo metais pasitraukė į Vokietiją, kur Blankenburgo mieste ir mirė. 2007 m. palaikai parvežti į Lietuvą ir pagal paskutiniąją jo valią atgulė Paštuvos kapinaitėse, greta brolio kunigo Juozo Vailokaičio. Vyskupas J. Staugaitis mirė Telšiuose ir buvo palaidotas Telšių katedros kriptoje. Teisininkas Pranas Dovydaitis patyrė tremtinio dalią, buvo sušaudytas Sverdlovsko kalėjime. Palaidojimo vieta nežinoma.

Gyvenimo antroje pusėje diplomatas Petras Klimas apkeliavo dešimtis kalėjimų Prancūzijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, kol pateko į gulagų mėsmalę. Nepaisant nežmoniškų gyvenimo ir darbo sąlygų P. Klimas išgyveno. Suluošintas sugrįžo į Lietuvą ir jau sovietmečiu mirė Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse.

Apie visus šešis Sūduvos krašto signatarus prirašyta daugybė straipsnių, knygų, surengtos virtualios parodos, sukurtos dokumentinės apybraižos. Norėjosi vizualiai sudėlioti signatarų svarbiausius gyvenimo taškus ir pasidairyti į jų emocinius žemėlapius.

 

error: Content is protected !!